shopify site analytics
Hem Om oss Kontakta oss Miljö-och kvalitetspolicy Säkerhets- och Produktblad Offert
Sök

Nyheter/Information
Biocider - Ny märkning år 2018

Nya direktiv angående märkning av produkter innehållande formaldehydavgivande ämnen.

Bakgrund
 
Många skärvätskor innehåller tillsatser för att förhindra bakterie och svampangrepp i skärvätskan. En mycket vanlig tillsats i dessa sammanhang är olika typer av  formaldehydavgivande biocider som framöver kommer att få en mycket strängare märkning. EU, REACH-kommittén, tog beslutet i början av maj månad 2017 att blandningar som innehåller biociderna MBO, MBM eller HPT skall klassificeras som cancerframkallande om den totala teoretiska frisläppbara mängden formaldehyd i en blandning överstiger 0,1%. Det finns ytterligare åtta stycken formaldehydavgivande biocider som är under utredning och bedömningen är att dessa också kommer att få samma märkning. Den nya märkningen skall vara på plats senast den 1 december 2018.

Här kan du läsa mer om EU-lagstiftningen: eur-lex.europa
 
Det innebär inte något förbud mot användningen av dessa biocider men märkningen förändras och samtidigt innebär det olika åtaganden på arbetsplatsen, vid fortsatt användande av dessa ämnen, bl a införa nya instruktioner, ev uppmärkning av arbetsplatsen, register mm.
 
Vad händer nu!
 
Skärvätskor innehållande nämnda biocider kommer senast den 1 december 2018 att märkas med de nya direktiven dvs cancerframkallande. Ommärkningen kan dock komma tidigare om biocidleverantören ändrar sin märkning innan den 1 december 2018, så kommer även produkten omgående att märkas med den nya märkningen. 
 
Föreslagen åtgärd
 
Vi har idag mycket bra skärvätskealternativ från Castrol som är fria från biocider. Prestandan i de nya biocidfria skärvätskorna har visat sig vara mycket bra och många gånger betydligt bättre än i de äldre konventionella produkterna. Det finns därför ingen anledningen att vänta, utan så snart som möjligt genomföra tester och planera för ett byte till alternativ skärvätska som är fri från biocid och borsyra.

Här kan du läsa mer: Framtidens skärvätskor
 
Kontakta oss gärna så skall vi berätta mer!


 

ILS Nordic AB, Box 2088, 194 02 Upplands Väsby | Telefon: 08-391005 | FAX: 08-50311368