shopify site analytics
Hem Om oss Kontakta oss Miljö-och kvalitetspolicy Säkerhets- och Produktblad Offert
Sök

Miljö- och Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy
ILS Nordic AB marknadsför metallbearbetningsvätskor, industrismörjmedel, rengöringsmedel, korrosionsskyddsmedel, specialprodukter, tekniska utrustningar och service till industrin.


Nöjda kunder
Vi strävar ständigt efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Våra produkter, serviceåtaganden och vårt agerande ska ge kunden en tydlig upplevelse av att vi levererar våra kärnvärden Kvalitet, Engagemang, Flexibilitet, Snabbhet och Mervärde.

Nöjda kunder uppnår vi genom att ha en effektiv kontroll över våra processer, från kundbehov till kundtillfredsställelse. Detta innebär för oss att vi har ett tydligt processägarskap och att vi mäter och styr processerna mot uppsatta mål.


Kvalitet
Kvalitet är allas ansvar och en naturlig del i vårt dagliga arbete. Detta innebär att vår filosofi och principen "Rätt från mig" är självklar och att vi utifrån våra prioriteringar beaktar kvaliteten i alla våra beslut.

Kvalitet är viktigt för oss och våra samarbetspartners och innebär ex att vi hanterar vår samarbetspartners på ett korrekt sätt som att vi ger tydlig information, korrekta orderbekräftelser och fakturor, produkter som uppfyller kvalitetskraven mm. Vi skall arbeta med att alltid hålla fokus på våra processer och arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten och andra detaljer som påverkar kvalitén i vår verksamhet. Vi arbetar med kvalitetsmål och handlingsplaner för en kontinuerlig utveckling av vår verksamhet över tiden.


Engagemang
För oss är det viktigt att visa och vara engagerad i våra relationer med samarbetspartners och andra intressenter. Det innebär att ex kund som ex. söker rådgivning eller lösning på ett problem skall känna sig trygg med att vi hanterar hans fråga på ett effektivt sätt. Det innebär att hålla kunden informerad om hans ärende och att kunden skall känna sig trygg med att vi gör vårt yttersta för att finna lämplig lösning på frågan eller problemet. Engagemang är något som driver utvecklingen av vår verksamhet och därför något vi fokuserar på i alla delar av företagen.


Flexibilitet
Genom flexibilitet kan vi göra det enklare och mer effektivt för våra samarbetspartners. Flexibilitet arbetar vi med på olika sätt inom företagen och det kan vara förfrågningar från kunder på nya produkter, emballage, rutiner mm som gör det enklare och bättre för vår kund samtidigt som det ger oss ökade affärsmöjligheter.


Snabbhet
Det är viktigt för oss att vi alltid har fokus på att vara snabba och effektiva i vår hantering av förfrågningar, problemlösningar mm. En snabb och effektiv hantering underlättar för ex kund och hänger väldigt mycket samman med den tidigare punkten om engagemang. Genom att inse att detta är en viktig faktor stärker vi våra band med våra samarbetspartners och våra affärer.


Mervärde
För att vara en effektiv och bra samarbetspartner anser vi det viktigt att kunna leverera olika mervärden. Dessa kan vara olika art ex effektiva produkter som reducerar förbrukningen i kundens process, reducerar verktygsslitaget i maskinen, minskar bränsleförbrukningen i fordonet mm. Dessa är rent ekonomiska medan andra mervärden också är mycket viktiga som produkter med bättre miljöprofil, inre eller yttre miljö, minskade lagerkostnader, transportkostnader mm. I vår verksamhet skall vi alltid hålla fokus på vilka mervärden vi kan leverera.


Miljö
Vårt miljöarbete utgår från att minst uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss och att vi arbetar för att skydda miljön. Vårt arbete med ständiga förbättringar innebär att vi utgående från miljöaspekter skall identifierat betydande miljöaspekter och utarbeta miljömål.

Vi arbetar med ett fokus på att kunna erbjuda kunden produkter som förbättrar kundens miljö, inre eller yttre, och skall aktivt föreslå dessa alternativ för kunden när sådana är tillgängliga.

För att på bästa sätt utveckla vårt miljöarbete över tiden skall våra samarbetspartners, leverantörer och kunder, känna till vårt miljöarbete för att därmed kunna vara delaktiga i arbetet.
ILS Nordic AB, Box 2088, 194 02 Upplands Väsby | Telefon: 08-391005 | FAX: 08-50311368