shopify site analytics
Hem Om oss Kontakta oss Miljö-och kvalitetspolicy Säkerhets- och Produktblad Offert
Sök

Märkning av produkter - CLP
CLP-förordningen, innehåller regler för farlighetsklassificeringen, märkning och förpackning av ämnen och blandningar som levereras eller tillhandahålls inom EU.

Sedan 1 juni 2015 gäller CLP för alla ämnen och blandningar. Många kemiska produkter har farliga egenskaper som behöver göras kända för att undvika skador på hälsa och miljön.
Klassificering innebär att på ett systematiskt sätt ta reda på produkternas farliga egenskaper.
Produktmärkning, transportmärkning och säkerhetsdatablad upplyser användare om farorna och om hur man kan skydda sig och miljön.

Ni finner mer information i bifogat informationsblad från Kemikalieinspektionen. Faktablad
ILS Nordic AB, Box 2088, 194 02 Upplands Väsby | Telefon: 08-391005 | FAX: 08-50311368